Varming av boliger via ventilasjonsanlegg

Generelt frarådes bruk av ventilasjonsanlegg som varmeanlegg i boliger. Tilførsel av luft med overtemperatur i for å dekke transmisjonstap etc. vil redusere ventilasjonseffektiviteten og derved kunne medføre dårlig luftkvalitet. Mangelfull temperaturregulering og større energibruk er andre ulemper med slik bruk. For at ventilasjonsluften skal oppleves som “frisk”, og god komfort skal oppnås bør tillufttemperaturen være noe lavere enn romtemperaturen.

Boligventilasjon
Boligventilasjonsanlegg installeres hovedsakelig for å oppnå god luftkvalitet, samt for å unngå fuktskader i bygning i form av mugg, sopp o.a.

Moderne balanserte ventilasjonsanlegg i boliger kan imidlertid ikke benyttes for regulering av romtemperatur. Dette gjelder både mht. oppvarming og evt. kjøling. Luftmengdene som benyttes ved boligventilasjon er så lave at tillufttemperaturen har svært liten betydning for regulering av romtemperaturen.

Til sammenligning kan nevnes at ventilasjonsanlegg i næringsbygg vanligvis har luftmengder som er ca. 10 ganger større enn de som benyttes i boliger. Dvs. hhv. 12 – 15 m3/h•m2 og 1,2 m3/h•m2.

Villavent-anlegg
For å unngå feil bruk av ventilasjonsanlegget er valg av tillufttemperatur begrenset og låst på Villavent-aggregatene. Dvs. at det ikke er mulig å velge tillufttemperatur med overtemperatur i forhold til romtemperaturen. Dette gjelder uavhengig av hvilken løsning for ettervarme-element som benyttes, eller om varmeelementet er permanent utkoblet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *