Kjøling av boliger via ventilasjonsanlegg

Et boligventilasjonsanlegg installeres hovedsakelig for å oppnå god luftkvalitet, samt for å unngå fuktskader i bygning i form av mugg, sopp o.a. Luftmengdene som benyttes ved boligventilasjon har svært liten betydning for regulering av romtemperatur. Dette gjelder både mht. oppvarming og kjøling. Til sammenligning kan nevnes at anlegg med kjøling i næringsbygg vanligvis har luftmengder som er ca. 10 ganger større enn boligventilasjonsanlegg. Dvs. 12 -15 m3/m2 i næringsbygg og 1,2 -1,5 m3/m2 i boliger.

Noen eksempler:

  • Nødvendig luftmengde i bolig med kjølebehov på 3,6 kW (dvs. solinnstråling gjennom
    ca. 6,0 m2 vindu) og tillluft med 9oC undertemperatur (vha. kjølemaskin): min. 1 200 m3/h.
  • Kjøleeffekt ved tilførsel av 150 m3/h (boligventilasjonsanlegg) med 9oC undertemperatur (vha. kjølemaskin): 450 W.
    Tilsvarer solinnstråling gjennom vindu på ca. 1,0 m2.
  • Kjøleeffekt ved tilførsel av 150 m3/h (boligventilasjonsanlegg) med 3oC undertemperatur (luft fra skyggeside): 150 W
  • Kjøleeffekt ved tilførsel av 50 m3/h (dobbel soverom) med 3oC undertemperatur (luft fra skyggeside): 50 W. Varmeavgivelse fra 2 personer tilsvarer 100 – 150 W.

Anbefalt løsning:

Generelt anbefales ikke at kjølebehovet dekkes vha. ventilasjonsanlegg i boliger. Dagens ”luft/luft” varmepumper er som kjent blitt veldig bra rent teknisk, samtidig som prisene er redusert. Dersom man ikke velger en ”billig-løsning” fås produkter med gode energi- og støyegenskaper. Ved å installere ”luft/luft” varmepumpe oppnås løsning med god kjøleeffekt. Samtidig får man glede av energieffektiv oppvarming. Det finnes svært mange modeller å velge i, men modeller hvor innedelen plasseres på gulv gjør seg kanskje best i boliger.

For ordens skyld: Slike varmepumper bytter ikke luft, og har ingen ting med ventilasjon å gjøre. Mange tror dessverre det, – men det er kun selve romluften som blir oppvarmet eller avkjølt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *