Ettervarmeelement i Villavent ventilasjonsaggregat/vannbatteri

Villavent-aggregat med høyeffektiv roterende varmeveksler har svært begrenset behov for ettervarmeelement (ettervarmebatteri). Dette fordi den effektive varmeveksleren medfører at tilstrekkelig tillufttemperatur oppnås ved de aller fleste driftsituasjoner uten bruk av ettervarmeelement.

Villavent-aggregatene leveres likevel med termostatregulert elektrisk ettervarmeelement. Dette for å kunne oppnå tilfredsstillende tillufttemperatur under alle driftsforhold. Eksempelvis når komfyravtrekk er tilkoblet aggregatet og i bruk. Dvs. når avtrekksluften føres i bypass utenom varmeveksleren. Ved installasjon i innlandsstrøk, hvor lengre perioder med spesielt lave utetemperaturer forekommer, eller ved kanalanlegg på kaldt loft hvor varmetap må kompenseres, kan det dessuten være behov for det elektriske ettervarmeelementet.

Om ønskelig kan det elektriske varmebatteriet kobles ut permanent. Dette skjer enkelt fra
betjeningspanelet (type CD).

Ettervarmebatteri for vann
Batteri for varmt vann kan benyttes som alternativ til elektrisk ettervarmeelement. Installasjon av vannbatteri er imidlertid relativt omfattende, med behov for framføring av rør for tur og retur av vann, frostsikring av selve vannbatteriet, montasje av ventiler, følere etc. I tillegg kommer utfordringer mht. drift og vedlikehold. Vannbåren varme har dessuten tap og dårligere reguleringsegenskaper, som ofte medfører høyere energibruk enn bruk av elektrisk ettervarmeelement.

Konklusjon
I de aller fleste tilfeller bør installasjon av vannbatteri unngås. I områder med konsesjon for fjernvarme forekommer krav om at vannbatteri skal benyttes i stedet for elektrisk ettervarmeelement. I slike tilfeller bør permanent utkobling av ettervarmeelementet vurderes som hovedalternativet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *